هر كسي مي تواند در زيبا كردن جاده زندگي سهيم باشد. من و تو مي توانيم همان مايي شويم كه جامعه امروز ايران كم دارد.چراغ هاي رابطه روشن كنيم .

برای اولین قدم عضو گروه خیریه ترنم شوید تا با کمک هم بتوانیم به اهداف گروه برسیم

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

همان طور که در فرم ملاحضه کردید گروه در نظر دارد مبلغی به صورت ماهیانه و ثابت داشته باشد که بر اساس آن و کمک های دیگر بتواند برنامه ریزی کن . به امید خدا شما ررا از فعالیت ها و طرح های گروه مطلع خواهیم ساخت

به ما اطلاع دهید:info@taranom.org اگر افراد نیاز مندی میشناسید لطفا از طریق پست الکترونیکی گروه

 کمک های معنوی بسیار موثر تر است اگر توانایی خواصی دارید که می تواند آن را با بچه های خاور شهر به اشتراک بگذارید ما از آن استقبال خواهیم کرد.

اگر افراد خیری می شناسید یا کسانی که در این راه به ما کمک کنند صمیمانه از شما می خوایم که ایشان را با گروه آشنا کنید

یکی از بهترین و موثر ترین شیوه ها قبول سربرستی کودکان بدسرپرست یا یتیم است و یا تقبل هزینه تحصیل یا درمان بیماریشان. در این راه گروه پل ارتباتی شما با این گروه از مردم خواهد بود